Výroční schůze 11.12.2021

  Zápis z výroční členské schůze dne 11.12.2022 v 16:00 hod Na Cihelně, J.Hradec

 

 

 1. Zahájení jednatel klubu Viktor Havel uvítal členy na schůzi a popřál jim dobrou chuť k předloženému občerstvení.

 2. Členům byl předsedou panem Stanislavem Chytrou předložen program schůze, který byl na místě schválen

 3. Vzpomínka a minuta ticha za zesnulé členy klubu, kamarády Josefa Jecha a Františka Šimků, dlouholeté a velmi oblíbené členy klubu. Nikdy na ně nezapomeneme.

 4. Gratulace členům klubu k významným životním jubilejím, k nimž obdrželi dárkové koše. Vedení se tímto omlouva panu Tomáši Gaškovi, na jehož 60-tiny zapomnělo a tento nedostatek při nejbližší příležitosti vhodně nahradí.

 5. Vyhodnocení uplynulého roku z hlediska akcí, testací a finančního výsledku.

 6. Vybrány členské poplatky za rok 2021 a 2022, někteří členové dosud neuhradili

 7. Vyplaceny příspěvky ve výši 500,-Kč členům za reprezentaci klubu na soutěžích HV

 8. Představen plán činnosti na rok 2022, zejména schůze, soutěž a klubový výlet na Moravu. Celkem 15 členů projevilo zájem o účast. 

 9. Představena podoba jízdy na rok 2022, hlasováno o podobě akce. Vzhledem ke covidovým omezením bylo většinou hlasů odsouhlaseno pořádání Výstavy a spanilé jízdy HV se startem v JH a dojezdem v Kamenici nad Lipou. V. Havlovi uloženo zajistit termín a kontaktovat starosty J.Hradce a Kamenice nad Lipou k dohodnutí termínu a místa konání

 10. Změna některých článků stanov. Zejména probrána a odsouhlasena povinnost členů uhradit členské poplatky v termínu do konce ledna. Kdo tak bez závažného důvodu a omluvy neuskuteční, jeho členství tímto končí.

 11. Diskuse. Tato byla zejména zaměřena k formě soutěže 2022. Ačkoliv byla odhlasována forma spanilé jízdy, někteří členové vystoupili s tím, že by chtěli zorganizovat soutěž s úkoly. Dobrovolnosti se meze nekladou, takže pokud do toho mají chuť, vymyslí trasu, úkoly a personální obsazení, vedení jim k tomu vytvoří podmínky – termín, místo startu a dojezdu a dojedná příslušné potřebné záležitosti se starosty JH a Kamenice nad Lipou. Trasa by neměla přesáhnout 50 km.

Členka Dagmar Sedláčková předložila vedení klubu návrh na možnost výroby nových webových stránek klubu na profesionální úrovni, cena by byla cca 20.000,-Kč. Členové totiž ani nevědí, že nějaké stránky klubu vůbec existují. V.Havel uvedl, že ačkoliv již v minulosti byli členové informováni, rozešle znovu odkazy a činnost na stránkách aktivuje.

 1. Další schůze se koná dne  6.4.2022 v 18:00 hod na Cihelně.  Ukončení schůze ve 21:00 hod.

                                                                                                                                           Zapsal. V.Havel

 

Kontakt

Veteráni Jindřichův Hradec Mgr. Viktor Havel - ředitel soutěže Veteráni Jindřichohradeckem
727893080 viktorhavel@seznam.cz