Výroční schůze klubu 2022

13.12.2022 20:24

   Dne 10.12.2022 proběhla výroční schůze klubu, spojená s pohoštěním členů. Členové byli  seznámeni s výsledky činnosti klubu, zejména testací historických vozidel. Dále byla projednána podoba soutěže Věteráni Jindřichohradeckem 2023 a vytvořen realizační tým. Nejdůležitější událostí však bylo odstoupení z funkce dlouholetého  předsedy, člena výboru  a zakladatele našeho klubu, pana Stanislava Chytry, který tuto funkci vykonával 13 let, organizoval klubový život, výlety, soutěže,  kromě toho testoval a finančně zajišťoval chod klubu   a kterému za to patří díky všech členů.  Novým předsedou klubu a členem výboru klubu  byl na schůzi jednomyslně zvolen pan Stanislav Chytra mladší. 

Kontakt

Veteráni Jindřichův Hradec Mgr. Viktor Havel - ředitel soutěže Veteráni Jindřichohradeckem
727893080 viktorhavel@seznam.cz